Privacyverklaring DOVEKWASTEN.NL

Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DOVEKWASTEN.NL

DOVEKWASTEN.NL verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van de door ons gestelde doelen.

In dit privacybeleid leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DOVEKWASTEN.NL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DOVEKWASTEN.NL en/of omdat u zelf uw gegevens bij het invullen, via een e-mail op de website aan DOVEKWASTEN.NL, heeft verstrekt.

DOVEKWASTEN.NL kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken: - voornaam;
- achternaam;
- adresgegevens;

- telefoonnummer(s); - e-mailadres;
- IP-adres;
- Iban;

Waarom zijn de gegevens nodig?

DOVEKWASTEN.NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

DOVEKWASTEN.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

DOVEKWASTEN.NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen bezoek aan de website

Op de website van DOVEKWASTEN.NL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DOVEKWASTEN.NL gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

DOVEKWASTEN.NL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DOVEKWASTEN.NL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het Privacybeleid van Google Analytics aan. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DOVEKWASTEN.NL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DOVEKWASTEN.NL heeft hier geen invloed op.

DOVEKWASTEN.NL heeft Google geen toestemming gegeven om via DOVEKWASTEN.NL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hansvanhartskamp@hotmail.com. DOVEKWASTEN.NL zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Toestemming intrekken of bezwaar maken

U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOVEKWASTEN.NL Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen via hansvanhartskamp@hotmail.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens verwijderen

Naast het intrekken van uw toestemming of het maken van bezwaar, heeft u ook het recht om een verzoek in te dienen om uw verwerkte gegevens te laten verwijderen. Dit kunt u wederom doen door een verzoek in te dienen via hansvanhartskamp@hotmail.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op gegevens overdraagbaarheid

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u bij ons een uittreksel van uw gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen, zodat u deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiligen

DOVEKWASTEN.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DOVEKWASTEN.NL maakt tot op heden geen gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door DOVEKWASTEN.NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DOVEKWASTEN.NL via hansvanhartskamp@hotmail.com.

DOVE KWASTEN.NL is een website van DOVEKWASTEN.NL en is als volgt te bereiken:

Adres: Oude Rekemerstraat 1, 4105 AH Culemborg
Tel: 55802850

Mobiel:06-16615461

E-mai: hansvanhartskamp@hotmail.com