Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dovekwasten.nl is echter niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in deze website.Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan (of gedeelten uit) deze website. Copyright © Copyright Dovekwasten.nl 1984-2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (dovekwasten.nl en alle onder en bovenliggende pagina’s) aantreft bij dovekwasten.nl.Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dovekwasten.nl en aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Dovekwasten.nl”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.